„Věnujte pár hodin svého času – jinému věnujete celý život!"

Vyzkoušejte si záchranu „na nečisto". Na kurzu první pomoci Vás čekají modelové situace, skutečné příběhy a osobní prožitek. Naše zážitkové kurzy první pomoci jsou sestaveny a vedeny lékaři, zdravotníky, odborníky v BOZP - prevenci rizik a požární ochraně. Odbornost zdravotnickou garantuje lékařka MUDr. Marie Raszyková, kvalitní koncepci kurzu specialista na zážitkovou pedagogiku Bc. Adam Žídek.


Víceúrovňové vzdělávání

Naše kurzy jsou vytvořeny tak aby svůj účel splnili jednotlivě, ale také tak aby synergickým efektem dostali účastníci komplexní vzdělání v oblasti laické první pomoci.

Kurzy První Pomoc Level 1, První Pomoc Level 2 a První Pomoc AED jsou sestaveny tak aby pokryly vyšší nároky na úroveň funkční vzdělanosti zaměstnanců většiny výrobních firem. Ve všech třech kurzech jsou zohledněna specifika klienta.

Pokud je periodicita školení nastavena v rozumně , tedy 1 – 2 roky, má tento systém střídání témat a praktických činností velice funkční dopady. Přečtěte si popis jednotlivých kurzů a porozumíte tomu jak na sebe témata navazují a doplňují se do komplexní a o realitu opřenou mozaiku.

U většiny lidí se nám tímto daří poodhalit osobnostní stránku, kterou spíše nepředpokládali. Ve zdravé míře posílené sebevědomí a vědomí vlastních dovedností i rozšířených hranic snesitelné psychické zátěže.

První pomoc bez praxe je jako autoškola bez jízd.

Benefitní kurzy

Nejen výrobním prostředím živ je člověk. Ať vaši zaměstnanci a kolegové vědí, že zaměstnavateli na nich záleží i mimo firmu. Ať se cítí s rodinou i v autě bezpečněji. Klidněji. Kurzy První Pomoc AUTONEHODA a První Pomoc MÁMA splní těchto účelů hned několik najednou.

Rozšiřte stávající vzdělávání o tyto nadmíru praktické kurzy!

„Zkušenosti e-learningem nezískáte!“


PRVNÍ POMOC LEVEL 1 - TRAUMATA

Praktický kurz ideálně kombinující praktické nácviky, reálné modelové situace s aktualitami z teorie záchrany a fyziologie.

Přijatelná délka kurzu i pro firemní kolektivy, při zachování nejvyšší možné kvality kurzů první pomoci v současnosti.

Aranžmá modelových situací klientovi na míru – výrobní a skladovací provozy, veřejné prostory a prostranství, bezpečnostní složky a ochranné agentury, sportoviště a další.

Naučíte se
 • ŘEŠIT PRVNÍ KROKY U NEHODY
 • Kvalitně komunikovat s IZS
 • Rozpoznat ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ STAVY
 • Základní resuscitaci člověka
 • Ošetřit vážná poranění
 • MINIMÁLNĚ NUTNÉ POLOHOVÁNÍ
 • Věřit si v náročných situacích
Dostanete
 • Srozumitelnou teorii - aktuální a jen upotřebitelné informace
 • PRAKTICKÉ NÁCVIKY OŽIVOVÁNÍ NA ELEKTRONICKÝCH FIGURÍNÁCH (základní technika)
 • PÉČI KVALIFIKOVANÝCH LEKTORŮ
 • POMŮCKY K RESUSCITACI A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL
 • TŘI MODERNÍ ELEKTRONICKÉ FIGURÍNY SE ZPĚTNOU VAZBOU
 • DYNAMICKOU MODELOVOU SITUACI
 • Kvalitně a bezpečně připravený prostor
 • PROFESIONÁLNÍ NAMASKOVÁNÍ PORANĚNÍ
 • KVALIFIKOVANOU ZPĚTNOU VAZBU NA PRŮBĚH MODELOVÝCH SITUACÍ
 • PREZENČNÍ LISTINU pro zařazení do agendy BOZP
Servis
 • Osnova školení a prezenční listina (splnění povinnosti podle §103. odst. 2, zákoníku práce
 • Koordinace témat se specifiky klienta a dokumentace BOZP
 • Zpětná vazba zaměstnavateli o průběhu kurzu a chování účastníků
 • Foto a video dokumentace
Vaši lektoři
 • MUDr. Marie Raszyková
 • Bc. Adam Žídek
 • Mgr. Eva Janíková

PRVNÍ POMOC LEVEL 2 – POKROČILÁ RESUSCITACE I TAKTIKA

Pokud jste absolventy kurzu První Pomoc LEVEL 1, nebo máte skutečně kvalitní základy získané jinde, můžeme navázat. Základní témata budou zopakována a rozšířena. Méně se budeme věnovat traumatům – ta už jste zvládli minule. Více se budeme věnovat resuscitaci.

Už máte správnou techniku a víte jak náročné to může být. Teď přichází na řadu nové příběhy, techniky, pokročilejší taktika a spolupráce skupiny zachránců.

Opět vás čeká praktický zážitek, získání důležitých dovedností a posílení sebevědomí.

Naučíte se
 • Rozpoznat ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ STAVY – V SOUVISLOSTECH
 • ZACHRÁNIT ČLOVĚKU ŽIVOT A MINIMALIZOVAT NÁSLEDKY
 • POKROČILEJŠÍ TAKTIKU A KOMUNIKACI PŘI RESUSCITACI
 • KRITICKY HODNOTIT VYBAVENÍ PRO PRVNÍ POMOC - „LÉKÁRNIČKA POD LUPOU“
 • MINIMÁLNĚ NUTNÉ POLOHOVÁNÍ
 • Třídění zraněných
Dostanete
 • PRAKTICKÉ NÁCVIKY OŽIVOVÁNÍ NA ELEKTRONICKÝCH FIGURÍNÁCH
 • POKROČILÉ TECHNIKY RESUSCITACE – ANO / NE?
 • ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A TECHNICKÉ VYBAVENÍ
 • POMŮCKY K RESUSCITACI
 • TŘI MODERNÍ ELEKTRONICKÉ FIGURÍNY
 • VĚDOMÍ ŽE ZVLÁDNETE VÍCE
 • PREZENČNÍ LISTINU pro zařazení do agendy BOZP
Servis
 • Osnova školení a prezenční listina (splnění povinnosti podle §103. odst. 2, zákoníku práce
 • Koordinace témat se specifiky klienta a dokumentace BOZP
 • Zpětná vazba zaměstnavateli o průběhu kurzu a chování účastníků
 • Foto a video dokumentace
Vaši lektoři
 • MUDr. Marie Raszyková
 • Bc. Adam Žídek
 • Mgr. Eva Janíková

PRVNÍ POMOC LEVEL 3 – RESUSCITACE S AED

Automatizovaný externí defibrilátor je čím dál rozšířenější přístroj pro resuscitaci lidí pomocí elektrického výboje. Neuvěřitelné číslo v první pomoci – 70% šance na záchranu života, pokud se AED včas a správně použije! Nikdy jindy se v laické první pomoci s tak vysokým číslem nesetkáte! Sedm z deseti lidí!

Někdo do skupinky pokřikujících lidí přinesl AED. Skvělé. Umíte ho použít? Ne? Někdo z kolegů? Ne? …?

Na veřejných prostranstvích, v divadlech a stadionech, v budovách úřadů. V zákaznických centrech firem, ale i v prostorách firem výrobních. AED přístroj může být potřebný vlastně všude a kdykoli

Náklady na pořízení AED a funkční vyškolení obsluhy nejsou velké. Jsou takové, že doposud každý dotázaný když by si měl záchranu svého života uhradit ve výši celých nákladů z vlastní kapsy nezaváhal.

Naučíte se
 • Reálně použít přístroj který zachraňuje životy
 • Komunikovat a organizovat okolí
 • Odolávat „nastraženým pastím“.
 • Komunikovat s dispečerem ZZS
 • Vědět a poznat kde v okolí je AED
Dostanete
 • Cvičný AED přístroj chovající se stejně jako „ostré“ AED přístroje
 • TŘI ELEKTRONICKÉ FIGURÍNY SE ZPĚTNOU VAZBOU
 • PÉČI KVALIFIKOVANÝCH LEKTORŮ A KVALITNÍ ZPĚTNOU VAZBU
 • DALŠÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A TECHNICKÉ VYBAVENÍ
 • PREZENČNÍ LISTINU pro zařazení do agendy BOZP
Servis
 • Osnova školení a prezenční listina (splnění povinnosti podle §103. odst. 2, zákoníku práce
 • Koordinace témat se specifiky klienta a dokumentace BOZP
 • Zpětná vazba zaměstnavateli o průběhu kurzu a chování účastníků
 • Foto a video dokumentace
Vaši lektoři
 • MUDr. Marie Raszyková
 • Bc. Adam Žídek

PRVNÍ POMOC MÁMA

Specialita pro maminky, tatínky, pedagogy, vedoucí kroužků.

Kurz na míru pro všechny, kterým na dětech záleží.

Zábava a „teambuilding“ pro skupiny rodičů v mateřských centrech.

Smysluplná investice do sebe a do našich nejbližších.

Naučíte se
 • PRVNÍ KROKY U NEHODY
 • TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ "DNES"
 • OBEZVĚDOMÍ U DĚTÍ A DOSPĚLÝCH
 • ZÁSTAVA ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ U DĚTÍ A DOSPĚLÝCH
 • STAVY DECHOVÉ TÍSNĚ U DĚTÍ
 • KRVÁCENÍ A ŠOK
 • ÚRAZY HLAVY A PÁTEŘE, KONČETIN
 • AKUTNÍ STAVY U DĚTÍ – NEÚRAZOVÉ STAVY
 • SYNDROM NÁHLÉHO ÚMRTÍ KOJENCE.
 • HOREČKA A KŘEČE
 • BOLESTI BŘICHA A PRŮJEM
 • DOMÁCÍ SAMOLÉČBA
Dostanete
 • PÉČI KVALIFIKOVANÝCH LEKTORŮ A KVALITNÍ ZPĚTNOU VAZBU
 • ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL, TECHNICKÉ VYBAVEN
 • POMŮCKY K RESUSCITACI – TŘI MODERNÍ ELEKTRONICKÉ FIGURÍNY, VČ. KOJENCE A MLADISTVÉHO
 • KVALITNĚ PŘIPRAVENOU MODELOVOU SITUACI
 • VĚTŠÍ POCIT JISTOTY ZA KTERÝ BUDETE RÁDI
Vaši lektoři
 • MUDr. Marie Raszyková
 • Mgr. Eva Janíková