Spolu s technickou bezpečností by měla jít ruku v ruce pozornost k lidské duši a mozku, k chování lidí během mimořádných událostí.

Interaktivní workshopy kde lidé nahlédnou pod pokličku svého vědomí a překvapí sami sebe. Ve větší míře pozitivně. Dozvědí se proč a jak v silničním provozu reagují oni i druzí a vtipně pochopí paralelu s očekávaným chováním v jiném prostředí se zvýšeným rizikem – v provozu výrobním.

Součástí produktů z řady Psychologie bezpečnosti je i sdílení příkladů z praxe. Je-li tomu celkové prostředí nakloněno, jsou důležité momenty lidské psychiky ukazovány na vlastních příbězích lektorů i účastníků workshopu. Citlivě.


Nebezpečí a Riziko!

Je zarážející jak často při rozhovoru se zákazníky, jejich zaměstnanci narážíme na jejich neschopnost popsat rozdíl mezi rizikem a nebezpečím. A tedy je i definovat. A tedy i správně pochopené přenést do vlastního chování.

Život a praktická bezpečnost není samozřejmě o definicích. Je ale nutné věci pojmenovat a pochopit je. Viděné, slyšené a i pochopené se musí dostat člověku hlouběji než do plytkého vědomí - „pod kůži“. Jen potom má člověk šanci.


Emoce v bezpečnosti

Připusťme, že každý z nás má své „mouchy“. Často za ty mouchy považujeme své složitě zvládané emoce. Nebuďme na sebe tak přísní abychom od sebe očekávali, že vše přejdeme se stoickým klidem. Toto není možné! Jste-li zdraví. Je naprosto v pořádku, že naše „nálada“ se pohybuje po sinusoidě. Jak byste mohli očekávat, že mysl kolegů bude vždy klidná jako hladina rybníku?

A jak tyto všednosti budou vypadat v zátěžovém prostředí? Jak zvýšit šanci na kvalitní komunikaci během mimořádné události? Které emoce jsou „zdravé“ a posilovat je, a kterým a jak se bránit?

I na tyto otázky dostanete odpovědi, často niterné a vlastní. Během dynamického workshopu nahlédnete do fungování mozku z hlediska psychologie i fyziologie. Odejdete s úlevným pocitem, že „jste ještě normální“, s pochopením proč se lidé v silničním i výrobním provozu chovají stejně a co od nich čekat. A když máte štěstí na kolegy odejdete i s dobrým pocitem že vědí to co vy a že se na ně můžete zase o trošku více spolehnout. Vzájemně se pohlídat lépe. Skvělé pocity.