Máte ve firmě hasicí přístroje. Podle dokumentace, revidované. To je dobře. A dále? Mnoho lidí si myslí že ví kde přenosné hasicí přístroje jsou. Mnoho z nich to ví skutečně. Mnoho lidí si myslí že je umí použít. Málo z nich to ví skutečně – už někdy hasili.

Atraktivní a funkční školení požární ochrany. Výstupem je zaměstnanec se zdravou mírou sebevědomí, je si vědom toho, že už hašení a činnost člena „hlídky“ několikrát prakticky zvládl. Je si vědom své odpovědnosti vůči kolegům. Díky poskytnutí kvalitního vzdělávání také ví o opravdovosti postoje zaměstnavatele k úkolům v bezpečnosti.

Tyto produkty splňují požadavky zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci č. 246/2001 Sb. na školení preventivních požárních hlídek a školení preventistů PO. Součástí produktů je dokumentace pro zařazení do agendy PO.


Hašení level 1

Svižná teorie
 • Podmínky hoření
 • Typy PHP
 • Očekávaný postup zaměstnance
 • Zvládání stresu
 • Základy psychologie záchrany
 • Požadavky firemních předpisů
 • Příběh z praxe
Praktický nácvik
 • Praxe hašení hořlavé kapaliny
 • Reálné použití PHP
 • Základní taktika přístupu k požáru
 • Reálné uhašení velikého plamene
 • Reálná psychická zátěž
Dostanete
 • KVALITNĚ A BEZPEČNĚ PŘIPRAVENÝ PROSTOR
 • DOSTATEK HOŘLAVIN I HASICÍCH PROSTŘEDKŮ
 • MOTIVOVANÉ INSTRUKTORY
 • PROFESIONÁLNÍ VEDENÍ A DOHLED
 • KVALITNÍ OOPP
 • PRAKTICKY UPOTŘEBITELNÉ BEZPEČNOSTNÍ VZDĚLÁNÍ
 • ZÁŽITEK ZAMĚSTNANCŮ JAKO BENEFIT.
Servis
 • Prezenční listina do agendy EHS
 • Koordinace témat se specifiky klienta a dokumentace PO
 • Zpětná vazba zaměstnavateli o průběhu kurzu a chování účastníků
 • Foto a video dokumentace

Hašení level 2

Svižné opakování základů a pak už jen praxe, praxe, praxe. Váš zaměstnanec, kolega, v ideálním případě absolvent Hašení Level 1, pozvedne své reálné zkušenosti a sebedůvěru na novou úroveň.

Svižná teorie
 • Opakování specifických firemních základůí
 • Pokročilá taktika prvotního hasebního zásahu zaměstnanců
 • Specifika použití hadic a proudnic hydrantové sítě
 • Pohyb v zadýmeném prostředí
Praktický nácvik
 • Praxe hašení pevných látek z hydrantové sítě
 • Praxe hašení provozních kapalin - nafty a benzínu, oleje
 • Praxe hašení plastických hmot, popř. plynů

V rámci praxe je procvičena také taktika postupu hasebního zásahu. Komunikace a pohyb zúčastněných osob.

Dostanete
 • KVALITNĚ A BEZPEČNĚ PŘIPRAVENÝ PROSTOR
 • DOSTATEK HOŘLAVIN I HASICÍCH PROSTŘEDKŮ
 • MOTIVOVANÉ INSTRUKTORY
 • PROFESIONÁLNÍ VEDENÍ A DOHLED
 • KVALITNÍ OOPP
 • PRAKTICKY UPOTŘEBITELNÉ BEZPEČNOSTNÍ VZDĚLÁNÍ
 • ZÁŽITEK ZAMĚSTNANCŮ JAKO BENEFIT.
 • Sebevědomé zaměstnance připravené chránit životy i majetek.
Servis
 • Doklady o školení prev. hlídek PO
 • Osnova školení a prezenční listina
 • Koordinace témat se specifiky klienta a dokumentace PO
 • Zpětná vazba zaměstnavateli o průběhu kurzu a chování účastníků
 • Foto a video dokumentace

Evakuace

Praktický nácvik evakuace objektu. Nácvik v souvislostech. Nácvik s řízenou zátěží.

Možná. Možná máte nařízen nácvik evakuace objektů firemními předpisy, nebo jste zvědaví jak by přesun velkého množství lidí v krátkém času dopadl. Nácvik evakuace organizován vašimi zaměstnanci vyzněl do ztracena – pouze jste odešli, nakonec ani ne všichni. Možná. A příště?

Nácviky evakuace organizované námi jsou pečlivě připraveny s ohledem na zákazníka, jeho specifika, ale i momentální možnosti výroby. Umíme udělat nácvik evakuace atraktivní formou na základě přípravy za použití inženýrských přístupů. Součástí jsou situace vystavující jednotlivce zátěži psychické, méně často také fyzické.

Součástí je vyhodnocení z hlediska požadavků PO, psychologie bezpečnosti – chování lidí. Vyhodnocení jak pro zaměstnance – účastníky nácviku. Tak vyhodnocení pro zaměstnavatele – míra shody s očekávanými výsledky. Shoda s dokumentací. Výrazné osobnostní rysy účastníků. Kvalita předávání informací. Funkčnost a účelnost výstražných a bezp. značek, věcných prostředků PO a také pož. bezp. zařízení – EPS, požárních klapek atd.