Den bezpečnosti

Akční den plný spojení zábavy, kolektivního ducha a bezpečnosti.

Vaši zaměstnanci budou atraktivní formou „doškoleni“ nejen v konkrétních technicko – bezpečnostních otázkách, ale také v otázkách psychologie bezpečnosti, reálné první pomoci ve výrobním prostředí. Součástí je také soustředění se na utužení pozitivních vazeb mezi zaměstnanci navzájem a také vazby zaměstnanec – zaměstnavatel.

Obsahem Dne bezpečnosti jsou často tato témata
 • Požární ochrana - Hašení PHP

Konečně moci ten hasičák zmáčknout! A dokonce jím uhasit opravdový oheň. A opravdu velký! Podrobnosti čtěte prosím zde. V této formě, jako eventové stanoviště se zaměřujeme více na praktickou stránku věci.

 • Požární ochrana – Evakuační hra

Principy únikové hry v tématu požární ochrany. Aby tým zvládl úkol evakuace, bude muset nejen myslet logicky, efektivně komunikovat, nebát se kreativních řešení. Bude také muset znát své povinnosti a pracoviště.

 • Psychologie Bezpečnosti – Interaktivní workshopy.

Spolu s technickou bezpečností by měla jít ruku v ruce pozornost k lidské duši a mozku, k chování lidí během mimořádných událostí. Hravou formou porozumíte chování svému i ostatních. Nejen v silničním provozu, ale i v provozu výrobním.

 • Kvalita

Pokud jste produkční firma, je zajímavé nechat zaměstnance nahlédnout pod pokličku řízení kvality výroby. Ukázat jim na čem a jak důležitým dílem se podílejí. Dát jim pocítit, že kvalita jejich práce je důležitou částí celku. Interaktivní workshop ve spolupráci se zákazníkovým managementem řízení jakosti.
Tento program slouží jako odpočinková část v programu ve vztahu k většině dynamických stanovišť/aktivit.

 • Kolo štěstí

Zábavný kvíz a další aktivity s tématy bezpečnosti – BOZP, PO, Cestování, PP, Doma a na chalupě, Hygiena, Psychologie bezpečnosti.
Tento program slouží jako odpočinková část v programu ve vztahu k většině dynamických stanovišť/aktivit.

 • Mobilní trenažér lanových přístupů

Díky ojedinělému systému mobilního lanové centra jsme schopni nejen efektivně a prakticky školit „výškové práce“, ale také v rámci firemního eventu vaše zaměstnance pobavit a netradiční formou vzdělat. Někteří také zažijí pocit úspěchu, jiní neúspěchu, ale všichni vlastní důležitosti a odpovědnosti. V koncentrované formě zažijí odpovědnost za zdraví a život kolegů a toto si přenesou do vztahů na pracovišti.


Den zdraví

Pokud k vašim firemním hodnotám patří zájem o zdraví a pohodu svých zaměstnanců, pomůžeme vám tento postoj účinně a atraktivně komunikovat. Formou přednášek a co nejvíce formou praktických workshopů představíme kolegům aktuální trendy z oblasti péče o tělo fyzické i psychické.

Tento soubor zajímavých informací a získaných dovedností lze uskutečnit jako celý jeden den s větším množstvím stanovišť, nebo jako jednotlivé workshopy v průběhu několika, obvykle po sobě jdoucích dnů.

Cílem je aby si účastníci odnesli zajímavé vědomosti, získali dovednosti, informace co konkrétního mají dělat pro své zdraví. Aby se pobavili a získali vědomí, že být v práci, s kolegy může být radostné. Aby věděli že toto pro ně realizuje zaměstnavatel, kterému na nich záleží.

Realizace podobných akcí, které jsou smysluplné a smysluplně organizované zvyšují PR kredit firmy jak u zaměstnanců a jejich rodin, tak i u veřejnosti.

Obsahem Dne zdraví jsou často tato témata
 • Srdce - Prevence kardiovaskulárních onemocnění

překvapivě akční a zábavná přednáška lékaře kardiologa, internisty

 • Srdce – Anatomický stánek

Nemějte jen představu o tom jak srdce vypadá, proč funguje, či nefunguje. Rozeberte věrné anatomické modely důležitých orgánů a skutečně porozumíte.

 • Srdce – První Pomoc

Workshop Resuscitace proveditelně + Resuscitace s AED

 • Mozek – Co nového ví věda o mozku

současná a moderní přednáška o stavbě a fungování mozku s konkrétními aplikacemi do života. S tématem seznamuje genetik a biolog..

 • Mozek – Trénink paměti

překvapivé výsledky během krátké doby. Přesvědčíme vás, že jste na tom lépe než myslíte!

 • Mozek – Rezervní mozková kapacita

Není pravda, že od narození náš mozek jen degeneruje. S technikami které vás naučíme mozek i regeneruje – vytváří nové buňky. Posílený mozek umí vyřešit i potíže centrální nervové soustavy a zabránit vážným, nevratným škodám na zdraví.

 • Mozek - První Pomoc

Workshop rozeznání Cévní Mozkové Příhody – konkrétní doporučené postupy a varování před riziky.

 • Rakovina

Srozumitelně a prakticky o nejčastějších typech onemocnění v euroamerické civilizaci. Workshop zaměřený na předání toho nejdůležitějšího pro prevenci i řešení.

 • Zdravá svačina

Dobré i špatné návyky s pochopením. Špatnou stravou mnohé začíná – úprava návyků nemusí být odrazující ani drahá. Workshop kde se zdravě a chutně najíte.

 • Masáže

Celý den, nebo i více dní mohou být naši spolupracovníci maséři k dispozici zaměstnancům a pomoci jim od akutních bolet zad a šíje. Vaše kanceláře proměníme na masážní salón.

 • Dornova metoda

stejně jako při klasických regeneračních masážích, vám specialista a praktik udělá vyšetření souměrnosti a stability skeletu, něco drobného může napravit, jistě vás nasměruje k řešení vašich pohybových potíží.