Vyšší standard bezpečnostních školení a kurzů. Spojení legislativních a profesních požadavků bezpečnostních oborů s metodami zážitkové pedagogiky.

Produkty z řady BOZP AKTIVNĚ skutečně připraví vaše zaměstnance na řešení mimořádných situací. V případě reálného ohrožení nebudou držet hasicí přístroj, vyhlašovat poplach a evakuovat sebe a kolegy poprvé. Budou připraveni na psychickou zátěž s tímto spojenou.

Na vytvoření a realizaci produktů z řady BOZP AKTIVNĚ se podílejí osoby odborně způsobilé v požární ochraně a BOZP. Odborným garantem a hlavním lektorem je kpt. Ing. Jiří Rogowski – instruktor a oficiální školitel Hasičského záchranného sboru ČR.


Havarijní připravenost

Požár, únik kapalin a plynů, kontaminace. Evakuace pracovišť. Kooperace se složkami IZS. Konkrétně zaměřené simulace havárií v provozním prostředí.

Ve spolupráci s klientem, jeho EHS pracovníky jsme schopni připravit nácvikovou situaci s reálným vzdělávacím dopadem. V těchto zcela individuálně připravovaných produktech na vaše zaměstnance a celou vaši firmu, či provozní úsek čeká zkouška ohněm. Ve spolupráci s vašimi firemními odborníky na BOZP a PO (v případě potřeby s místně příslušným Hasičským záchranným sborem ČR) připravíme reálný test schopností firmy reagovat na vyhlášení mimořádné události.

Atraktivní a účinnou formou seznámíme pracovníky konkrétních provozů se zvýšenými riziky se specifiky očekávaného jednání při vzniku mimořádné události. Tréninkem správné praxe, komunikace a rozhodování pod tlakem se zvyšuje šance na minimalizaci škod na lidském zdraví i majetku firmy. Během skutečné mimořádné události pak zaměstnanci reagují na rizika i potřebu plnit své povinnosti zorientovaně, rozhodně, flexibilně, v souladu s předpisy.

Praktickým nácvikem se reálně šetří náklady na likvidaci následků mimořádné události.

Tyto nácviky havarijní připravenosti provádíme podle současných technických a legislativních standardů. Vždy s respektem k firemním směrnicím, dokumentaci.

Na konkrétních příkladech z praxe, pomocí ukázek a zejména vlastní činností se získané vědomosti mění v dovednosti a bezpečné návyky.

Pomocí věrné simulace v autentickém prostředí budou účastníci nácviku vystaveni stresu velmi podobnému reálné nehodě. Mimo psychickou komfortní zónu budou muset řešit řadu úkolů spojenou se zajištěním bezpečnosti osob i technologického prostředí.


Zážitková první pomoc

Jste připraveni? Věříte si? Jak často a jak se první pomoci věnujete? Snad nebudete později plakat. První pomoc bez praxe je jako autoškola bez jízd.

Kurzy jsou výjimečné naším soustředěním se na použitelnost a bezpečné provedení získaných dovedností. Díky velkému zastoupení praktických činností během kurzů, dochází k funkční přípravě na skutečnou mimořádnou situaci.

Více o typech kurzů První Pomoci, o tom jak jsou seřazeny do osvědčeného třístupňového systému vzdělávání zaměstnanců se dozvíte v sekci Zážitková První Pomoc nebo nás kontaktujte prosím.


Práce ve výšce

O tak exponované práci jako je práce z mobilní plošiny, nebo „z lana“, bychom neměli jen teoretizovat. Náš mobilní trenažér lanových přístupů udělá z vašeho školení smysluplnou investici do vašich zaměstnanců a jejich bezpečnosti.

Realizujeme praktická školení pro profese využívají lanové přístupy – tedy s nácvikem důležitých dovedností při použití OOPP pro práce ve výšce a souvisejícím materiálem. Naše školení má vždy část teoretickou, část praktického nácviku a část modelovou – v praktických částech využíváme vlastní mobilní trenažér lanových přístupů. Tento trenažér jsme schopni přivézt do vaší firmy a proškolit zaměstnance bez nároku na jejich cestování a také díky autentickému prostředí domovské firmy školit efektivněji.

Realizujeme praktická školení také pro profese nevyužívají lanové přístupy – tedy se zaměřením na práci na stabilních i pohyblivých plošinách, žebřících a střechách s kolektivním zajištěním bezpečnosti.

Servis zákazníkům v našem týmu zajišťuje Hasič – lezec, Instruktor horolezectví, Instruktor průmyslového a záchranného lezectví, OZO v prevenci rizik – specializace na práce ve výšce, bývalý člen Speleologické záchranné služby ČSS.

Během školení využijeme vaše stávající směrnice, nebo vám náš odborník na prevenci rizik pomůžeme navrhnout novou specificky pro vaše potřeby.


Den bezpečnosti

Akční den plný spojení zábavy, kolektivního ducha a bezpečnosti.

Vaši zaměstnanci budou atraktivní formou „doškoleni“ nejen v konkrétních technicko – bezpečnostních otázkách, ale také v otázkách psychologie bezpečnosti, reálné první pomoci ve výrobním prostředí. Součástí je také soustředění se na utužení pozitivních vazeb mezi zaměstnanci navzájem a také vazby zaměstnanec – zaměstnavatel..

Více zde

Den zdraví

Pokud k vašim firemním hodnotám patří zájem o zdraví a pohodu svých zaměstnanců, pomůžeme vám tento postoj účinně a atraktivně komunikovat. Formou přednášek a co nejvíce formou praktických workshopů představíme kolegům aktuální trendy z oblasti péče o tělo fyzické i psychické.

Tento soubor zajímavých informací a získaných dovedností lze uskutečnit jako celý jeden den s větším množstvím stanovišť, nebo jako jednotlivé workshopy v průběhu několika, obvykle po sobě jdoucích dnů.

Cílem je aby si účastníci odnesli zajímavé vědomosti, získali dovednosti, informace co konkrétního mají dělat pro své zdraví. Aby se pobavili a získali vědomí, že být v práci, s kolegy může být radostné. Aby věděli že toto pro ně realizuje zaměstnavatel, kterému na nich záleží.

Realizace podobných akcí, které jsou smysluplné a smysluplně organizované zvyšují PR kredit firmy jak u zaměstnanců a jejich rodin, tak i u veřejnosti.

Více zde